< Takaisin etusivulle

Usein kysytyt kysymykset

Tyttöjen sukuelinten silpominen eli naisen ympärileikkaus

Mitä tyttöjen sukuelinten silpominen on?

Silpomisperinne juontaa juurensa ainakin 2 000 vuoden taakse. Egyptin faaraoiden ajan muumioista on löytynyt todisteita silpomisesta. Alueellisesti silpomista tapahtuu eniten Länsi-Afrikasta Itä-Afrikkaan ulottuvalla alueella sekä osissa Lähi-itää ja Aasiaa.

Perinne on osa vanhakantaista yhteiskunnallista järjestelmää, rituaali ja siirtymäriitti lapsuudesta aikuisuuteen, jonka uskotaan kuuluvan jokaisen naisen elämään. Ympärileikkauksella halutaan myös kontrolloida ja vähentää naisen seksuaalista halukkuutta. Se on äärimmäinen epätasa-arvon ilmentymä.

Miksi äidit antavat luvan silpoa tyttärensä?

Valtaosalla naisista ja miehistä ei ole tietoa silpomisen aiheuttamista terveyshaitoista. Silpomisen läpikäyminen liittyy käsitykseen naiseudesta myös naisilla itsellään. Kun ympärileikkaus on koko yhteisön perinne, silpomaton tyttö on poikkeus. Lapsen ei haluta erottuvan liikaa, ettei hän joutuisi syrjityksi. Pelätään, että silpomattomien tyttöjen voi olla hankala päästä naimisiin. Avioliitto on tytöille kulttuurisesti välttämätön ja merkitsee myös sosiaaliturvaa.

Liittyykö silpominen uskontoon?

Silpomista ei harjoiteta uskonnollisista syistä, vaikka sitä joskus perustellaan uskonnolla. Silpomista harjoitetaan esimerkiksi sekä muslimien että kristittyjen keskuudessa, eikä sille ole uskonnollisia perusteita.

Miten silpominen saadaan kokonaan loppumaan?

Yleisen asenneilmapiirin täytyy muuttua silpomisen vastaiseksi. Solidaarisuuden tavoitteena on nollatoleranssi silpomista kohtaan. Tärkeitä välineitä silpomisen lopettamiseksi ovat koulutus, tasa-arvon lisääminen miesten ja naisten välillä sekä tiedon lisääminen yhteisöissä. Muutos alkaa tapahtua, kun viesti leviää laajasti ja se tulee mahdollisimman monelta yhteisön vaikuttajalta – opettajilta, äideiltä ja isiltä, päättäjiltä, johtajilta, lääkäreiltä, ja mediasta.

Halu muutokseen lähtee yhteisöistä, joissa silpomista tehdään. Solidaarisuuden työssä on vahvaa paikallista asiantuntemusta ja ihmisiä, jotka tekevät intohimoisesti työtä silpomista vastaan.

Entä poikien ympärileikkaus?

Solidaarisuuden työ lähtee paikallisista tarpeista. Kenialaiset kumppanimme ovat määritelleet nimenomaan tyttöjen sukuelinten silpomisen ja laajemmin naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaksi, johon alueella on syytä pureutua. Lisäksi naisen ympärileikkaus on aina yksinomaan terveydelle haitallinen toimenpide.

Kenia

Miksi teemme työtä juuri Lounais-Keniassa?

Toiminta-alueellamme Lounais-Keniassa lähes jokainen tyttö joutuu silpomisen uhriksi. Tähän Nyanzan lääniin kuuluu kaksi maakuntaa: Kisii ja Nyamira. Alueella on hyvin vähän muita kansainvälisiä toimijoita tekemässä työtä tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Solidaarisuus toimii niillä alueilla, joilla osaamisellemme on erityistä tarvetta. Vuonna 2015 tekemämme selvityksen perusteella työmme ja toimintatapamme lisäarvo on Nyanzan alueella merkittävä.

Keniassa arvioidaan, että ympärileikattuja naisia on noin 26 prosenttia koko väestön tasolla. Silpominen on tyypillistä kisii-, maasai- ja somali-yhteisöissä, muissa yhteisöissä silpomista ei harjoiteta.

Mikä on kisii-heimo tai kisii-yhteisö?

Kisiit (tunnetaan myös nimellä gusii) ovat bantukansaan kuuluva etninen ryhmä, joka asuu vehreällä Nyanzan ylämaalla Keniassa. Kisiit ovat Kenian kuudenneksi suurin heimo. Heitä on seitsemän prosenttia maan kokonaisväestöstä. Keniassa eri heimoja on yli neljäkymmentä. Maan suurimmat heimot ovat kikujut ja luot.

Kenen kanssa toimimme Keniassa?

Kumppaneinamme paikan päällä on kolme kenialaista, Nyanzan alueella toimivaa järjestöä: Manga Heart, Centre for Community Mobilisation and Empowerment (CECOME) sekä Tujikaze Humanitarian Program. Tujikaze ja Manga Heart ovat tehneet useita vuosia tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä niukin resurssein ja suurilta osin vapaaehtoisvoimin. CECOME on erikoistunut silpomisen lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn. Kaikki kolme järjestöä tuntevat Nyanzan alueen ja toimivat paikallisina asiantuntijoina.

Manga Heartin hanketyöntekijä Grace Kerubo bloggaa Keniasta ja kertoo päivittäisestä elämästään ja työstä silpomisen lopettamiseksi: Lue Grace blogi

Solidaarisuuden toimintatapa

Mikä tai kuka on Solidaarisuus?

Olemme täysin suomalainen järjestö ja tunnettu toimija kehitysyhteistyön parissa.  Teemme silpomisen vastaista työtä Kenian lisäksi Somalimaassa. Sen lisäksi parannamme perheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa Somalimaassa. Nicaraguassa teemme työtä yrittäjyyden, ilmastokestävyyden ja kauppaverkostojen parissa.

Kaikkialla toimintaperiaatteemme on sama – tukemalla paikallista muutosvoimaa voimme puuttua oikeisiin ongelmiin pysyvällä tavalla. Naisten osallisuuden lisääminen on meille tärkeää jokaisessa hankemaassamme. Lue lisää työstämme ja taustoistamme www.solidaarisuus.fi

Kolme kenialaista järjestöä – mitä Solidaarisuus tekee?

Teemme paikallisten järjestöjen kanssa töitä siksi, että he tuntevat parhaiten kulttuurin, tavat ja ihmiset. Heillä on tahtoa toimia yhteisön epäkohtia vastaan ja heillä on asiantuntemusta sekä tietoa siitä, mitkä suurimmat epäkohdat ovat. Pysyvä muutos lähtee yhteisöistä itsestään, meidän roolimme on tukea ja mahdollistaa muutos.

Into ei yksin riitä. Tarvitaan ammattimaisuutta ja oikein kohdennettuja resursseja, jotta päästään hyviin tuloksiin. Paikalliset järjestöt toimivat – me autamme heitä kasvattamaan vaikuttavuutta. Sen lisäksi tuomme pöytään uusia ratkaisuja, kokemusta ja järjestelmällisyyttä.

Miksi Solidaarisuus tekee työtä silpomisen lopettamiseksi?

Kuuntelemme herkällä korvalla toiminta-alueidemme ihmisiä, mitä he haluavat ja minkä he kokevat yhteisönsä suurimmiksi ongelmiksi onnellisen elämän ja kehityksen tavoittelussa. Tyttöjen sukuelinten silpominen nousee esiin naisten ja tyttöjen elämää haittaavana ilmiönä, josta yhteisöissä halutaan eroon. Olemme tehneet silpomisen vastaista työtä haastavissa oloissa Somalimaassa yli kymmenen vuoden ajan – tuloksellisesti.

Varojen käyttö ja kulut

Miten varojen käyttöä valvotaan?

Teemme suunnitelmat sekä budjetit kvartaaleittain. Budjettien perusteella tehdään tilitykset. Varojen käyttöä valvoo Afrikan aluepäällikkömme paikan päällä ja talouspäällikkömme Suomessa. Kumppanijärjestöjen talousraportit tarkistetaan kerran vuodessa kansainvälisen tilintarkastajan kanssa. Solidaarisuuden edustaja on läsnä tilintarkastuksissa.

Lisäksi raportoimme vuosittain Ulkoministeriölle sekä kahden vuoden välein Poliisihallitukselle lahjoitusvarojen käytöstä. Olemme myös Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsen.

Miten kuukausilahjoitukseni käytetään?

Kuukausilahjoituksesi ohjataan Keniassa silpomisen sekä tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Lahjoituksellasi rahoitetaan kolmen kumppanijärjestömme käytännön työ ruohonjuuritasolla. Hallintoon menee noin 20 prosenttia varoista, 80 prosenttia menee kentälle muun muassa koulutusten ja työpajojen järjestämiseen, turvaleireihin, kouluvierailuihin, silpomista käsitteleviin keskustelutilaisuuksiin, paikallisten tekijöiden palkkoihin ja esimerkiksi koulutusten materiaalikustannuksiin.

Mitä hallinnon kulut pitävät sisällään?

Huolellinen suunnittelu takaa varojen tehokkaan käytön. Tulosten ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi emme tingi hyvästä hallinnosta. Hyvä hallinto on tärkeä osa tehokasta työtä. Suunnittelu, raportointi ja toiminnan arviointi kuuluvat kaikki hallintoon. Jos joku väittää, että varoja ei käytetä hallintoon, kannattaa suhtautua kriittisesti. Luotettava ja ammattimainen kehitysyhteistyö ei ole mahdollista ilman hallintoa. Esimerkiksi tilintarkastus on erottamaton osa hallintoa, eikä siitä yksinkertaisesti voi tinkiä.

Kuinka paljon keräyskulut ovat?

Keräyskulujen suuruus riippuu siitä, kuinka onnistumme löytämään lahjoittajan eli sinut. Kun olet ryhtynyt Muutoksentekijäksi, kuukausilahjoittaminen on vaivatonta ja sen säännölliset kulut, kuten pankkikulut, ovat pieniä (noin 1- 4 prosenttia riippuen kuukausilahjoituksen suuruudesta). Kerromme tuloksista pääosin sähköpostitse ja verkossa, mutta haluamme myös antaa mahdollisuuden työmme seuraamiseen niille, jotka pitävät paperista sormien välissä.

Suurin osa keräyskuluista meneekin siihen, että löydämme sinut.  Muutoksentekijät eivät löydy itsestään – keskustelit ehkä varainhankkijamme kanssa, tulit sivuillemme mainoksen kautta tai lähetimme sinulle postia. Se vie varoja, mutta se on myös keino saada aito muutos aikaan.

Mistä keräyskulut koostuvat?

Teemme hartiavoimin töitä tavoittaaksemme sinut. Noin 20 prosenttia kuluista koostuu suunnittelu- ja viestintäkuluista, ja loput kuluista ovat henkilöstökuluja, jotka käytännössä  tarkoittavat määräaikaisten varainhankkijoiden, feissareiden, palkkoja. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota kymmenille nuorille kesätöitä. Siksi olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa tarjoamassa suomalaisille nuorille vastuullisia työpaikkoja.

Keräyskulujen pienentämisessä voit olla suureksi avuksi – pyydä mukaan joku, jonka tiedät olevan sielultaan Muutoksentekijä.

Miksi Muutoksentekijöitä tarvitaan?

Te Muutoksentekijät olette mukana suuressa muutoksessa. Tiedämme kokemuksesta, että Muutoksentekijät voivat kulkea kanssamme lyhyen aikaa tai koko matkan – siksi toivomme vähintään 10 euron kuukausilahjoitusta. Haluamme myös antaa mahdollisuuden lahjoittaa enemmän.

Lahjoittaminen

Haluaisin tehdä kertalahjoituksen. Voinko kohdistaa sen Keniaan?

Silpomisen vastainen työ on pitkäjänteistä, ja kuukausilahjoitukset antavat säännöllisyyttä ja ennustettavuutta. Jos haluat vielä harkita kuukausilahjoittajaksi ryhtymistä, mutta haluat osallistua kertalahjoituksella, se onnistuu kertalahjoitus-lomakkeella. Jokainen lahjoitus on tärkeä, jotta tytöt pääsevät turvaan.

Voinko tehdä lahjoittamisen lisäksi muuta?

Voit auttaa meitä saavuttamaan yhä enemmän suomalaisia. Pyydä ystäviäsi mukaan, laita viestiä verkostoillesi, haasta ihmisiä keskusteluun. Haluatko antaa ammattitaitosi, erityisosaamisesi tai verkostosi silpomisen lopettamiseksi? Tule juttelemaan ja laita meille viestiä esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa. Hashtag #silpomaton liittää sinut mukaan kampanjaan ja #tytötturvaan joulukampanjaamme.

Haluan irtisanoa lahjoitukseni. Kuinka toimin?

Olemme iloisia jokaisesta hetkestä, jonka olet mukana! Kerrothan meille, kun haluat lopettaa kuukausilahjoituksen. Kuulemme myös mielellämme miksi lähdet, ehkä voimme tehdä jotain paremmin? Ole yhteydessä solidaarisuus[at]solidaarisuus.fi

Jäikö joku muu asia askarruttamaan?

Onko jokin kysymys, mihin emme ymmärtäneet vastata? Haluamme kuulla sinusta, ihmetellä yhdessä ja löytää vastauksia. Lähetä  viestisi  suoraan osoitteeseen solidaarisuus[at]solidaarisuus.fi, tule mukaan juttelemaan Facebookkiin tai esitä kysymyksesi Twitterissä @Solidaarisuus70.

Kiitos!

Olet tekemässä tärkeää muutosta Kenian tytöille.

Kiitos, kun lähdet mukaan!

Kysymyksiä? Palautetta? Ideoita? Kuulemme sinusta mielellämme.

www.solidaarisuus.fi

solidaarisuus[at]solidaarisuus.fi

Kuukausilahjoituksen ehdot

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö sr 0773475-2 (jäljempänä Solidaarisuus) kerää varoja rahankeräysluvan RA/2017/1138 mukaiseen toimintaan.

Lahjoittajapalvelun yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 010 501 2120

Postiosoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

Kuukausilahjoituksen käynnistäminen

Tehdessään ensimmäisen korttimaksun lahjoittaja hyväksyy nämä kuukausilahjoituksen ehdot. Ensimmäisestä veloituksesta ja kuukausilahjoituksen käynnistymisestä lähetetään vahvistus sähköpostitse lahjoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Korttimaksu on jatkuva, ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Kortilta veloitetaan joka kuukausi lahjoittajan valitsema summa.

Lahjoitus veloitetaan lahjoittajan maksukortilta kuukausittain liittymispäivän eli ensimmäisen lahjoituksen mukaisesti. Mikäli liittymispäivä on kuukauden 28., 29., 30. tai 31. päivä, veloitus tapahtuu seuraavina kuukausina jokaisen kuukauden 28. päivä.

Kuukausilahjoittaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut Solidaarisuudelle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

PayForm-palvelun kautta voit lahjoittaa kuukausittain maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com.

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lahjoitussopimus syntyy lahjoittajan ja Solidaarisuuden välille. Solidaarisuuden vastuulla ovat kaikki lahjoittamiseen liittyvät velvoitteet.

Kuukausilahjoituksen muuttaminen ja irtisanominen

Lahjoittaja voi muuttaa toistuvan korttimaksun eräpäivää tai summaa olemalla yhteydessä Solidaarisuuden lahjoittajapalveluun ([email protected]) tai puhelimitse 010 501 2120 (ma-to klo 10-16). Käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Lahjoittaja voi irtisanoa kuukausittaisen lahjoitussopimuksen kirjallisella ilmoituksella, esimerkiksi sähköpostilla, Solidaarisuuden lahjoittajapalveluun. Käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Rahankeräyslupa

Keräyslupa POL-2015-8679, voimassa 1.1.2016-31.12.2017 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (16.11.2015). Kerätyt varat käytetään vuosina 2016-2018 kehitysyhteistyöhön Nicaraguassa, Somalimaassa ja Keniassa sekä ohjelman omarahoitukseen ja viestintään Suomessa.